Heldere processen, efficiëntere inzet

Wij zijn geen leverancier, maar bieden jou met onze kennis en ervaring in horeca én
automatisering totaaloplossingen die je echt verder brengen. Dat is het nieuwe smart.

Het juiste aantal medewerkers op de vloer, afgestemd op het aantal verwachte bezoekers? Snel en eenvoudig roosters maken? Een heldere planning en makkelijk medewerkers kunnen inzetten op een andere locatie? Met onze oplossingen zorgen we voor gemak, tijdswinst én inzicht zodat je kan sturen op efficiëntie en optimalisatie.

Planning

Personeelskosten

In jouw bedrijf staat altijd voldoende personeel op de vloer. Zo wordt een optimale kwaliteit geboden. Maar de personeelskosten staan niet altijd in verhouding tot de gerealiseerde omzet. En vallen ook nogal eens hoger uit dan je had verwacht. Dit drukt onnodig op de marge. Adnamics zorgt voor een optimale personeelsplanning op basis van de verwachte omzet:

 • Doordat je meet kan je doelen definiëren
 • Je hebt instrumenten om jouw bedrijfsleider te sturen
 • De personeelskosten gaan omlaag
 • Je kunt personeelskosten beter beheren

Online rooster

Medewerkers hebben flexibele roosters, een wisselende beschikbaarheid en allemaal hun eigen salaris. Dat zorgt voor tijdrovende administratieve processen wat betreft inzetbaarheid, verlof, lonen en roosters. Wij zorgen voor tools waarbij je eenvoudig kunt roosteren en registratie deels de verantwoordelijkheid van de medewerker wordt:

 • Roosteren wordt efficiënter
 • Ontlasting van de administratieve werkdruk
 • Geen onduidelijkheden meer in het rooster
 • Roosters zijn online beschikbaar
 • Personeelskosten worden vooraf inzichtelijk

Rapportage

Een goede registratie zorgt voor een heldere administratie. Maar in de praktijk werk je vaak met memo’s, urenbriefjes en kattenbelletjes waardoor het onmogelijk is snel en correct de daadwerkelijk gemaakte uren aan de salarisadministratie door te geven. Daardoor ontstaan fouten en is het onmogelijk om te optimaliseren. Wij automatiseren rapportages zodat je realtime inzicht hebt en koppelen jouw verloningssoftware.

 • Weten waar je wat kunt optimaliseren
 • Inzicht in de huidige én historische situatie
 • Rapportages worden automatisch gemaakt
 • Beheersbaar proces; je kan de planning optimaliseren met rapportages
 • Je kunt keuzes goed onderbouwen waardoor je ook onder medewerkers draagvlak creëert.

Autorisatie

Personeelsplanning- en management vragen continue aandacht. Meerdere medewerkers kunnen daarom gewerkte uren goedkeuren en vrije dagen autoriseren. Maar door gebrek aan automatisering ontstaan er onduidelijkheden en dat levert administratieve druk op. Wij stemmen autorisaties met je af en implementeren deze:

 • Er is een optimale verdeling van rechten
 • Jouw bedrijfsleider wordt minder belast
 • Autorisaties worden correct geregistreerd

Forecasting

Uw horecagelegenheid kent pieken en dalen in het aantal bezoekers, afhankelijk van bijvoorbeeld type gast en weersvoorspellingen. Omdat je te weinig inzicht heeft in die externe factoren, kan je lastig bepalen hoeveel en welk type personeel je moet inzetten. Wij zorgen dat jij informatie kunt combineren en maken een koppeling met onze personeelsplanner:

 • De personeelskosten gaan omlaag
 • Je creëert een optimale gastbeleving (geen lange wachttijden of juist verveelde medewerkers die rondlopen)
 • Je kan jouw personeel optimaal inzetten

Ziekteverzuim

Ook jouw medewerkers zijn weleens ziek. Je moet dit echter wel goed registreren voor een correcte verantwoording naar externe instanties. Vaak heb je hier echter geen tijd voor. Wij bieden oplossingen waarbij ziekteverzuim eenvoudig en correct wordt vastgelegd en koppelen dit meteen aan externe partijen:

 • Je registreert ziekteverzuim op een correcte manier
 • Je neemt jouw verantwoordelijkheid als werkgever
 • De informatievoorziening naar instanties klopt
 • Doordat je inzicht hebt in het ziekteverzuim, kan je patronen herkennen en actief sturen op het voorkomen ervan

Beheer locaties

Jij beschikt over meerdere locaties. Hierbij wil je de verschillende medewerkers dan ook zo efficiënt mogelijk en op verschillende locaties kunnen inzetten. Maar je wordt ontmoedigd door de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Met onze oplossingen zorgen we voor automatisering en koppelen we de verschillende locaties aan elkaar:

 • Op elke locatie efficiëntere inzet van uren
 • Medewerkers worden meer allround omdat ze op verschillende plekken werken
 • Onverwachte gaten in het rooster worden beter opvangen
 • Correcte registratie van gewerkte uren voor alle vestigingen

addicted

Wisemen werken met experts

Wij werken alleen met de beste hard- en software systemen,
want dat is ook wat klanten van jou verwachten.

adnamicsmen

Met elkaar kennis maken

Dit is team Adnamics.

Weten hoe wij voor jou het verschil kunnen maken?

Wij werken voor onder andere

Loetje
Safari Lodge
Foodhallen Amsterdam