Heldere processen, efficiëntere inzet

Wij zijn geen leverancier, maar bieden u met onze kennis en ervaring in horeca én
automatisering totaaloplossingen die u echt verder brengen. Dat is het nieuwe smart.

Het juiste aantal medewerkers op de vloer, afgestemd op het aantal verwachte bezoekers? Snel en eenvoudig roosters maken? Een heldere planning en makkelijk medewerkers kunnen inzetten op een andere locatie? Met onze oplossingen zorgen we voor gemak, tijdswinst én inzicht zodat u kunt sturen op efficiëntie en optimalisatie.

Planning

Personeelskosten

In uw bedrijf staat altijd voldoende personeel op de vloer. Zo wordt een optimale kwaliteit geboden. Maar de personeelskosten staan niet altijd in verhouding tot de gerealiseerde omzet. En vallen ook nogal eens hoger uit dan u had verwacht. Dit drukt onnodig op de marge. Adnamics zorgt voor een optimale personeelsplanning op basis van de verwachte omzet:

 • Doordat u meet kunt u doelen definiëren
 • U heeft instrumenten om uw bedrijfsleider te sturen
 • De personeelskosten gaan omlaag
 • U kunt personeelskosten beter beheren

Online rooster

Medewerkers hebben flexibele roosters, een wisselende beschikbaarheid en allemaal hun eigen salaris. Dat zorgt voor tijdrovende administratieve processen wat betreft inzetbaarheid, verlof, lonen en roosters. Wij zorgen voor tools waarbij u eenvoudig kunt roosteren en registratie deels de verantwoordelijkheid van de medewerker wordt:

 • Roosteren wordt efficiënter
 • Ontlasting van de administratieve werkdruk
 • Geen onduidelijkheden meer in het rooster
 • Roosters zijn online beschikbaar
 • Personeelskosten worden vooraf inzichtelijk

Rapportage

Een goede registratie zorgt voor een heldere administratie. Maar in de praktijk werkt u vaak met memo’s, urenbriefjes en kattenbelletjes waardoor het onmogelijk is snel en correct de daadwerkelijk gemaakte uren aan de salarisadministratie door te geven. Daardoor ontstaan fouten en is het onmogelijk om te optimaliseren. Wij automatiseren rapportages zodat u realtime inzicht heeft en koppelen uw verloningssoftware.

 • Weten waar u wat kunt optimaliseren
 • Inzicht in de huidige én historische situatie
 • Rapportages worden automatisch gemaakt
 • Beheersbaar proces; u kunt de planning optimaliseren met rapportages
 • U kunt keuzes goed onderbouwen waardoor u ook onder medewerkers draagvlak creëert.

Autorisatie

Personeelsplanning- en management vragen continue aandacht. Meerdere medewerkers kunnen daarom gewerkte uren goedkeuren en vrije dagen autoriseren. Maar door gebrek aan automatisering ontstaan er onduidelijkheden en dat levert administratieve druk op. Wij stemmen autorisaties met u af en implementeren deze:

 • Er is een optimale verdeling van rechten
 • Uw bedrijfsleider wordt minder belast
 • Autorisaties worden correct geregistreerd

Forecasting

Uw horecagelegenheid kent pieken en dalen in het aantal bezoekers, afhankelijk van bijvoorbeeld type gast en weersvoorspellingen. Omdat u te weinig inzicht heeft in die externe factoren, kunt u lastig bepalen hoeveel en welk type personeel u moet inzetten. Wij zorgen dat u informatie kunt combinerenen en maken een koppeling met onze personeelsplanner:

 • De personeelskosten gaan omlaag
 • U creëert een optimale gastbeleving (geen lange wachttijden of juist verveelde medewerkers die rondlopen)
 • U kunt uw personeel optimaal inzetten

Ziekteverzuim

Ook uw medewerkers zijn weleens ziek. U moet dit echter wel goed registreren voor een correcte verantwoording naar externe instanties. Vaak heeft u hier echter geen tijd voor. Wij bieden oplossingen waarbij ziekteverzuim eenvoudig en correct wordt vastgelegd en koppelen dit meteen aan externe partijen:

 • U registreert ziekteverzuim op een correcte manier
 • U neemt uw verantwoordelijkheid als werkgever
 • De informatievoorziening naar instanties klopt
 • Doordat u inzicht heeft in het ziekteverzuim, kunt u patronen herkennen en actief sturen op het voorkomen ervan

Beheer locaties

U beschikt over meerdere locaties. U wilt de verschillende medewerkers dan ook zo efficiënt mogelijk en op verschillende locaties kunnen inzetten. Maar u wordt ontmoedigd door de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Met onze oplossingen zorgen we voor automatisering en koppelen we de verschillende locaties aan elkaar:

 • Op elke locatie efficiëntere inzet van uren
 • Medewerkers worden meer allround omdat ze op verschillende plekken werken
 • Onverwachte gaten in het rooster worden beter opvangen
 • Correcte registratie van gewerkte uren voor alle vestigingen

addicted

Wisemen werken met experts

Wij werken alleen met de beste hard- en software systemen,
want dat is ook wat klanten van u verwachten.

adnamicsmen

Met elkaar kennis maken

Dit is team Adnamics.

Weten hoe wij voor u het verschil kunnen maken?

Wij werken voor onder andere